Ở phần 1 chúng ta đã tìm hiểu về bài thi GMAT và cụ thể hơn là về phần GMAT Quantitative. Tiếp phần 2 này chúng ta sẽ đi tìm hiểu GMAT Verbal là gì? Và tài liệu nào luyện phần GMAT Verbal tốt nhất nhé !!!

GMAT Verbal (phần ngôn ngữ của GMAT) là phần kiểm tra các kỹ năng viết bài luận, cách lập luận, đọc hiểu và phân tích của thí sinh. Phần gồm 41 câu hỏi trắc nghiệm diễn ra trong 75 phút. Có 3 dạng câu hỏi là : Sentence Correction (sửa câu), Critical Reasoning (lý luận phân tích) và Reading Comprehension (đọc hiểu). GMAT Verbal được chấm điểm từ 0 đến 60.

Theo wikipedia, Sentence Correction (sửa câu) là phần  đánh giá về ngữ pháp, cách dùng và phong cách của tiếng Anh – Mĩ của người thi. Trong phần sửa câu sẽ có các câu văn bị gạch dưới một phần hoặc toàn bộ câu đó kèm theo 5 đáp án. Lựa chọn trả lời đầu tiên chính xác như cụm từ bị gạch chân trong câu. 4 sự lựa chọn còn lại chứa những cụm từ không phù hợp với phần gạch chân. Người làm bài thi được hướng dẫn chọn câu trả lời đầu tiên nếu không có lỗi về cụm trong câu. Nếu có lỗi ở cụm gốc trong câu, người thi sẽ được hướng dẫn chọn đáp án tối ưu trong 4 đáp án còn lại.

Các câu hỏi của phần sửa câu được thiết kế để đánh giá trình độ của người làm bài về 3 mặt: biểu hiện chính xác, biểu hiện hiệu quả và đúng ngôn pháp. Biểu hiện chính xác dùng để chỉ ngữ pháp và cấu trúc của câu. Biểu hiện hiệu quả đề cập đến sự rõ ràng và sự giản lược dùng để thể hiện ý tưởng. Đúng ngôn pháp đề cập đến sự phù hợp và chính xác của các từ được lựa chọn tham khảo ý nghĩa từ điển các từ và ngữ cảnh mà trong đó các từ được trình bày.

Về tài liệu cuốn Manhantan Sentence Correction 5th Edition là quyển sách chất lượng để luyện phần này.

Critical Reasoning (lý luận phân tích) là phần kiểm tra dùng để đánh giá tư duy logic. Phần tư duy phê phán đưa ra 1 lập luận và người làm bài sẽ phải phân tích lập luận đó. Các câu hỏi có thể yêu cầu người làm bài phải đưa ra kết luận, để xác định các giả định hoặc chỉ ra các điểm mạnh yếu của lập luận.Thường có dạng 1 báo cáo ngắn hoặc 1 lập luận và yêu cầu đánh giá về nội dung và hình thức. Các câu hỏi dạng này yêu cầu thí sinh phân tích và đánh giá lý luận trong các đoạn văn ngắn hay các phần. Đối với một số câu hỏi tất cả các lựa chọn trả lời để có thể là câu trả lời cho câu hỏi được đưa ra. Thí sinh nên lựa chọn câu trả lời phù hợp nhất, không đưa ra giả định vi phạm các tiêu chẩn phổ biến như: không đáng tin, dư thừa, không thích hợp hoặc không phù hợp.

Ở phần Critical Reasoning cuốn sách thích hợp nhất là Powerscore CR Bible.

Reading Comprehension (đọc hiểu) phần thi này giúp đánh giá khả năng đọc hiểu phân tích. Các câu hỏi đọc hiểu liên quan đến đoạn văn mà bạn được cung cấp. Đoạn văn đó có thể về mọi thứ, và các câu hỏi thường để đánh giá người làm bài hiểu đoạn văn và thông tin trong đoan văn đó đến đâu. Như tên của bài thi này, bài thi sẽ đánh giá khả năng hiểu đại ý và cấu trúc logic của đoạn. Bài thi GMAT thường sử dụng các đoạn văn khoảng 200 đến 350 từ, xoay quanh các chủ đề khoa học xã hội, khoa học sinh học, vật lý khoa học và kinh doanh. Mỗi đoạn văn sẽ có 3 hoặc nhiều hơn 3 câu hỏi dựa vào nội dung đoạn đó. Các câu hỏi hỏi về ý chính của đoạn, điều tác giả muốn nhấn mạnh, từ đoạn văn có thể suy ra điều gì và thái độ của tác giả ra sao.

Phần Reading Comprehension: Đây là phần khó nhất trong GMAT Verbal. Các bạn có thể tham khảo Manhattan RC và Veritas Prep Reading Comprehension.

Ngoài ra, GMAT Official Guide ko phải là sự lựa chọn tồi để luyện tất cả các phần. Cuốn sách chứa hơn 900 câu hỏi GMAT thực tế từ các bài kiểm tra trước đây, bao gồm 130 câu hỏi chưa từng thấy. Phần đáp án giải thích chi tiết, chủ đề tiểu luận thực tế.

Đọc thêm

Hướng dẫn đăng ký thi GMAT

GMAT và những điều bạn cần biết

GMAT và những gì bạn cần biết (Phần 2)

 

  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *