Secondary School Admission Test, hay SSAT, là một kỳ thi đầu vào được chuẩn hóa dành cho các học sinh từ lớp 5-11 vào học các trường cấp 2, 3 tư thục tại Hoa Kỳ. Mặc dù có các điểm tương đồng, SSAT không liên quan tới SAT Reasoning test và không chịu sự quản lý của College Board.

Bài thi có 2 cấp đô: Lower level cho học sinh từ lớp 5-7 và Upper level cho học sinh lớp 8-11. SSAT bao gồm 2 phần: một bài viết luận ngắn và một phần có câu hỏi lựa chọn bao gồm Toán, Đọc hiểu, và Từ vựng (vấn đáp). Bài thi hoàn toàn bằng tiếng Anh, được sử dụng chủ yếu để xét tuyển vào các trường trung học tại Mỹ và Canada.

- Nằm lòng các kĩ năng và yêu cầu cần có của một bài thi SSAT

- Trau dồi vốn từ vững phong phú, đa dang chủ đề

- Bổ sung các kiến thức xã hội, cách tư duy phản biện để đạt kết quả cao trong phần thi Từ vựng và Viết luận

- Hướng dẫn các chiến lược làm bài, quản lý thời gian trong môi trường thi cử áp lực

Đội ngũ Giảng Viên

Thạc sỹ

Thạc sỹ

Nikola Taksev
Nhà văn

Nhà văn

Clayton Rutledge
Thạc sỹ

Thạc sỹ

Teesta Nayak

Khóa học IELTS Pro

Khóa học IELTS 1 kèm 1

Với các lớp học 1-1, các học viên của Princeton English được thiết kế các lộ trình riêng phù hợp với trình độ cũng như học lực của các em.