University of Toronto

University of Toronto

Địa chỉ: Toronto | Học phí: $67,400 | Tổng số học sinh: 45,000
The University of British Columbia

The University of British Columbia

Địa chỉ: Vancouver | Học phí: $76,390 | Tổng số học sinh: 43,000
University of Waterloo

University of Waterloo

Địa chỉ: Waterloo | Học phí: $63,800 | Tổng số học sinh: 30,000
McGill University

McGill University

Địa chỉ: Montreal | Học phí: $67,274 | Tổng số học sinh: 35,000
Simon Fraser University

Simon Fraser University

Địa chỉ: Burnaby | Học phí: $54,843 | Tổng số học sinh: 34,990
University of Alberta

University of Alberta

Địa chỉ: Edmonton | Học phí: $45,100 | Tổng số học sinh: 37,900
York University

York University

Địa chỉ: Toronto | Học phí: $70,676 | Tổng số học sinh: 45,000
Queen's University

Queen's University

Địa chỉ: Kingston | Học phí: $52,794 | Tổng số học sinh: 25,000
University of Calgary

University of Calgary

Địa chỉ: Calgary | Học phí: $54,113 | Tổng số học sinh: 30,000
University of Victoria

University of Victoria

Địa chỉ: Victoria | Học phí: $26,983 | Tổng số học sinh: 20,000
McMaster University

McMaster University

Địa chỉ: Halminton | Học phí: $52,079 | Tổng số học sinh: 25,000
Western University

Western University

Địa chỉ: London | Tổng số học sinh: 35,000
Université de Montréal

Université de Montréal

Địa chỉ: Montreal | Học phí: $37,065 | Tổng số học sinh: 45,000
Université Laval

Université Laval

Địa chỉ: Quebec | Học phí: $36,194 | Tổng số học sinh: 45,000
Ryerson University

Ryerson University

Địa chỉ: Toronto | Học phí: $77,061 | Tổng số học sinh: 30,000
Carleton University

Carleton University

Địa chỉ: Ottawa | Học phí: $54,336 | Tổng số học sinh: 35,000
University of Guelph

University of Guelph

Địa chỉ: Guelph | Học phí: $58,316 | Tổng số học sinh: 25,000
University of Ottawa

University of Ottawa

Địa chỉ: Ottawa | Học phí: $76,805 | Tổng số học sinh: 45,000
Concordia University

Concordia University

Địa chỉ: Montreal | Học phí: $35,024 | Tổng số học sinh: 35,000
Dalhousie University

Dalhousie University

Địa chỉ: Halifax | Học phí: $36,281 | Tổng số học sinh: 20,000
Université du Québec à Montréal

Université du Québec à Montréal

Địa chỉ: Montreal | Học phí: $37,319 | Tổng số học sinh: 45,000
University of Manitoba

University of Manitoba

Địa chỉ: Winnipeg | Học phí: $37,386 | Tổng số học sinh: 30,000
Memorial University of Newfoundland

Memorial University of Newfoundland

Địa chỉ: St. John's | Học phí: $15,428 | Tổng số học sinh: 20,000
University of Saskatchewan

University of Saskatchewan

Địa chỉ: Saskatoon | Học phí: $55,105 | Tổng số học sinh: 40,000
University of New Brunswick

University of New Brunswick

Địa chỉ: Fredericton | Học phí: $30,317 | Tổng số học sinh: 15,000
Université de Sherbrooke

Université de Sherbrooke

Địa chỉ: Sherbrooke | Học phí: $32,353 | Tổng số học sinh: 45,000
Brock University

Brock University

Địa chỉ: St. Catharines | Học phí: $45,330 | Tổng số học sinh: 20,000
Wilfrid Laurier University

Wilfrid Laurier University

Địa chỉ: Waterloo | Học phí: $28,580 | Tổng số học sinh: 15,000
University of Regina

University of Regina

Địa chỉ: Regina | Học phí: $15,136 | Tổng số học sinh: 15,000
University of Windsor

University of Windsor

Địa chỉ: Windsor | Học phí: $24,006 | Tổng số học sinh: 20,000
British Columbia Institute of Technology

British Columbia Institute of Technology

Địa chỉ: Burnaby | Học phí: $25,000 | Tổng số học sinh: 20,000
Université du Québec à Chicoutimi

Université du Québec à Chicoutimi

Địa chỉ: Chitcoutimi | Tổng số học sinh: 7,000
University of Lethbridge

University of Lethbridge

Địa chỉ: Lethbridge | Học phí: $23,054 | Tổng số học sinh: 9,000
The University of Winnipeg

The University of Winnipeg

Địa chỉ: Winnipeg | Tổng số học sinh: 10,000
HEC Montréal

HEC Montréal

Địa chỉ: Montreal | Học phí: $29,631 | Tổng số học sinh: 15,000
Lakehead University

Lakehead University

Địa chỉ: Thunder Bay | Học phí: $29,557| Tổng số học sinh: 9,000
Université du Québec

Université du Québec

Địa chỉ: Quebec | Học phí: $43,000 | Tổng số học sinh: 45,000
École Polytechnique de Montréal

École Polytechnique de Montréal

Địa chỉ: Montreal | Học phí: $65,100 | Tổng số học sinh: 5,000
Trent University

Trent University

Địa chỉ: Peterborough| Học phí: $24,791 | Tổng số học sinh: 8,000
Vancouver Island University

Vancouver Island University

Địa chỉ: Nanaimo | Học phí: $10,034 | Tổng số học sinh: 20,000
University of Prince Edward Island

University of Prince Edward Island

Địa chỉ: Charlottetown | Học phí: $17,158 | Tổng số học sinh: 5,000
Acadia University

Acadia University

Địa chỉ: Wolfville | Học phí: $33,734 | Tổng số học sinh: 4,000
École de Technologie Supérieure

École de Technologie Supérieure

Địa chỉ: Montreal | Tổng số học sinh: 15,000
Ontario Tech University

Ontario Tech University

Địa chỉ: Oshawa | Học phí: $31,994 | Tổng số học sinh: 15,000
University of Northern British Columbia

University of Northern British Columbia

Địa chỉ: Prince George | Học phí: $22,795 | Tổng số học sinh: 4,000

#45 University of Northern British Columbia

Thompson Rivers University

Thompson Rivers University

Địa chỉ: Kamloops | Học phí: $27,048 | Tổng số học sinh: 15,000

#46 Thompson Rivers University

Kwantlen Polytechnic University

Kwantlen Polytechnic University

Địa chỉ: Surrey | Học phí: $22,774 | Tổng số học sinh: 25,000

#47 Kwantlen Polytechnic University

St. Francis Xavier University

St. Francis Xavier University

Địa chỉ: Antigonish | Tổng số học sinh: 5,000

#48 St. Francis Xavier University

Mount Allison University

Mount Allison University

Địa chỉ: Sackville | Học phí: $34,637 | Tổng số học sinh: 3,000

#49 Mount Allison University

Saint Mary's University

Saint Mary's University

Địa chỉ: Halifax | Học phí: $47,321 | Tổng số học sinh: 8,000

#50 Saint Mary’s University

Mount Royal University

Mount Royal University

Địa chỉ: Calgary | Học phí: $70,560 | Tổng số học sinh: 15,000

#51 Mount Royal University

OCAD University

OCAD University

Địa chỉ: Toronto | Học phí: $32,431 | Tổng số học sinh: 5,000

#52 OCAD University

Université du Québec à Trois-Rivières

Université du Québec à Trois-Rivières

Địa chỉ: Trois Riveres | Tổng số học sinh: 15,000

#53 Université du Québec à Trois-Rivières

Laurentian University

Laurentian University

Địa chỉ: Sudbury | Tổng số học sinh: 10,000

#54 Laurentian University

Université de Moncton

Université de Moncton

Địa chỉ: Mocton | Học phí: $37,425 | Tổng số học sinh: 6,000

#55 Université de Monctond

MacEwan University

MacEwan University

Địa chỉ: Edmonton | Học phí: $21,000 | Tổng số học sinh: 20,000

#56 MacEwan University

University of the Fraser Valley

University of the Fraser Valley

Địa chỉ: Abbotsford | Học phí: $23,074 | Tổng số học sinh: 15,000

#57 University of the Fraser Valley

Northern Alberta Institute of Technology

Northern Alberta Institute of Technology

Địa chỉ: Edmonton | Học phí: $70,800 | Tổng số học sinh: 45,000

#58 Northern Alberta Institute of Technology

Bishop's University

Bishop's University

Địa chỉ: Sherbrooke | Học phí: $39,705 | Tổng số học sinh: 3,000

#59 Bishop’s University

SAIT Polytechnic

SAIT Polytechnic

Địa chỉ: Calgary | Học phí: $86,570 | Tổng số học sinh: 15,000

#60 SAIT Polytechnic

Trinity Western University

Trinity Western University

Địa chỉ: Langley | Tổng số học sinh: 3,000

#61 Trinity Western University

Nipissing University

Nipissing University

Địa chỉ: North Bay | Học phí: $29,034 | Tổng số học sinh: 6,000

#62 Nipissing University

Brandon University

Brandon University

Địa chỉ: Brandon | Học phí: $22,548 | Tổng số học sinh: 3,000

#63 Brandon University

Capilano University

Capilano University

Địa chỉ: North Vancouver | Học phí: $102,730 | Tổng số học sinh: 7,000

#64 Capilano University

Mount Saint Vincent University

Mount Saint Vincent University

Địa chỉ: Halifax | Học phí: $28,550 | Tổng số học sinh: 6,000

#65 Mount Saint Vincent University

Université du Québec à Rimouski

Université du Québec à Rimouski

Địa chỉ: Rimouski | Tổng số học sinh: 8,000

#66 Université du Québec à Rimouski

Royal Roads University

Royal Roads University

Địa chỉ: Victoria | Học phí: $23,842 | Tổng số học sinh: 5,000

#67 Royal Roads University

Cape Breton University

Cape Breton University

Địa chỉ: Sydney | Học phí: $48,240 | Tổng số học sinh: 4,000

#68 Cape Breton University

Royal Military College of Canada

Royal Military College of Canada

Địa chỉ: Kingston

#69 Royal Military College of Canada

Université du Québec en Outaouais

Université du Québec en Outaouais

Địa chỉ: Gatineau

#70 Université du Québec en Outaouais

Algoma University

Algoma University

Địa chỉ: Sault Ste. Marie | Học phí: $26,379 | Tổng số học sinh: 2,000

#71 Algoma University

Yorkville University

Yorkville University

Địa chỉ: Fredericton | Học phí: $10,800 | Tổng số học sinh: 6,000

#72 Yorkville University

Canadian Mennonite University

Canadian Mennonite University

Địa chỉ: Winnipeg | Học phí: $31,000 | Tổng số học sinh: 2,000

#73 Canadian Mennonite University

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Địa chỉ: Rouyn-Noranda | Tổng số học sinh: 5,000

#74 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

NSCAD University

NSCAD University

Địa chỉ: Halifax | Tổng số học sinh: 1,000

#75 NSCAD University

École Nationale d'Administration Publique

École Nationale d'Administration Publique

Địa chỉ: Quebec | Tổng số học sinh: 2,000

#76 École Nationale d’Administration Publique

École Nationale d'Administration Publique

École Nationale d'Administration Publique

Địa chỉ: Winnipeg | Tổng số học sinh: 2,000

#77 École Nationale d’Administration Publique

St. Thomas University

St. Thomas University

Địa chỉ: Fredericton | Học phí: $42,162 | Tổng số học sinh: 3,000

#78 St. Thomas University

Concordia University of Edmonton

Concordia University of Edmonton

Địa chỉ: Edmonton | Học phí: $26,694 | Tổng số học sinh: 2,000

#79 Concordia University of Edmonton

University of King's College

University of King's College

Địa chỉ: Halifax | Học phí: $35,983 | Tổng số học sinh: 600

#80 University of King’s College

University Canada West

University Canada West

Địa chỉ: Vancouver | Học phí: $17,400 | Tổng số học sinh: 200

#81 University Canada West

The King’s University

The King’s University

Địa chỉ: Edmonton | Học phí: $27,500 | Tổng số học sinh: 1,000

#82 The King’s University

College of the North Atlantic

College of the North Atlantic

Địa chỉ: Stephenville | Tổng số học sinh: 8,000

#83 College of the North Atlantic

Emily Carr University of Art and Design

Emily Carr University of Art and Design

Địa chỉ: Vancouver | Học phí: $10,620 | Tổng số học sinh: 2,000

#84 Emily Carr University of Art and Design

Quest University Canada

Quest University Canada

Địa chỉ: Squamish | Học phí: $35,000 | Tổng số học sinh: 700

#85 Quest University Canada

Ambrose University

Ambrose University

Địa chỉ: Calgary | Học phí: $19,480 | Tổng số học sinh: 1,000

#86 Ambrose University

Redeemer University College

Redeemer University College

Địa chỉ: Ancaster | Học phí: $16,995 | Tổng số học sinh: 1,000

#87 Redeemer University College

Burman University

Burman University

Địa chỉ: Lacombe | Học phí: $13,830 | Tổng số học sinh: 500

#88 Burman University

Université Sainte-Anne

Université Sainte-Anne

Địa chỉ: Pointe de l'Église | Học phí: $9,585 | Tổng số học sinh: 500

#89 Université Sainte-Anne

Luther College at the University of Regina

Luther College at the University of Regina

Địa chỉ: Regina | Học phí: $27,530 | Tổng số học sinh: 1,000

#90 Luther College at the University of Regina

First Nations University of Canada

First Nations University of Canada

Địa chỉ: Regina | Học phí: $12,225 | Tổng số học sinh: 1,200

#91 First Nations University of Canada

Crandall University

Crandall University

Địa chỉ: Moncton | Học phí: $17,395 | Tổng số học sinh: 1,000

#92 Crandall University

St Mary's University

St Mary's University

Địa chỉ: Calgary | Học phí: $16,350 | Tổng số học sinh: 1,000

#93 St Mary’s University

Kingswood University

Kingswood University

Địa chỉ: Sussex | Học phí: $12,590 | Tổng số học sinh: 500

#94 Kingswood University

Université de Hearst

Université de Hearst

Địa chỉ: Hearst | Học phí: $25,960 | Tổng số học sinh: 250

#95 Université de Hearst

Collège Universitaire Dominicain

Collège Universitaire Dominicain

Địa chỉ: Ottawa | Học phí: $19,680 | Tổng số học sinh: 250

#96 Collège Universitaire Dominicain

St. Thomas More College

St. Thomas More College

Địa chỉ: Saskatoon | Học phí: $22,000 | Tổng số học sinh: 3,000

#97 St. Thomas More College

Nicola Valley Institute of Technology

Nicola Valley Institute of Technology

Địa chỉ: Merritt | Tổng số học sinh: 1000

#98 Nicola Valley Institute of Technology

Aurora College

Aurora College

Địa chỉ: Forth Smith | Học phí: $25,600 | Tổng số học sinh: 5,000

#99 Aurora College

St. Stephen's University

St. Stephen's University

Địa chỉ: St. Stephen | Học phí: $18,700 | Tổng số học sinh: 250

#100 St. Stephen’s University

Campion College at the University of Regina

Campion College at the University of Regina

Địa chỉ: Regina | Học phí: $20,272 | Tổng số học sinh: 2,000

#101 Campion College at the University of Regina