Dịch vụ tư vấn du học cấp cao

Đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp

John Sommers

John Sommers

Cố vấn cao cấp
Tốt nghiệp Đại học UCLA & Northwestern University (#20 NU) - Chuyên ngành Tiếng Anh và Văn học | Chủ nhiệm báo People UCLA Chủ nhiệm nội dung thời báo American News | Giúp đỡ thành công hơn 100 sinh viên vào các trường Đại học top 50 của Mỹ
Travis Warren

Travis Warren

Cố vấn cao cấp
Tốt nghiệp UCLA chuyên ngành Cognitive Science & Computing specialization. (#20 NU). Thủ khoa cấp 3 và được tuyển thẳng vào 8 trường Đại học trong đó có hệ thống trường University of Califonia. Giúp đỡ thành công hơn 100 sinh viên quốc tế vào các trường Đại học top 50 của Mỹ