TOEFL (Test Of English as a Foreign Language), là bài kiểm tra năng lực Tiếng Anh quốc tế của ETS (Viện khảo thí về giáo dục  của Mỹ) nhằm kiểm tra khả năng tiếng Anh của bạn trong môi trường học thuật, cụ thể hơn là ở môi trường tại các quốc gia nói tiếng Anh (Mĩ).

Bài kiểm tra này bao gồm các kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. TOEFL đánh giá kĩ năng hiểu và sử dụng tiếng Anh chuẩn Mĩ của một người có đạt đến trình độ có thể sử dụng ở bậc đại học. Điểm TOEFL quy định là một trong những yêu cầu để xét chấp nhận cho học viên nước ngoài vào học tại hầu hết các trường đại học và cao đẳng ở Mĩ.  

- Định hướng được phương pháp học tập hiệu quả đối với từng cá nhân

- Hệ thống hóa kiến thức ngữ pháp và từ vựng, phát triển đồng đều cả 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

- Nắm bắt được những chiến thuật làm bài thi hiệu quả.

- Thường xuyên làm các bài mock test để theo dõi tiến trình học tập, từ đó đưa ra các giải pháp cho những yếu điểm còn tồn tại, cải thiện điểm số từng ngày.

Đội ngũ Giảng Viên

Thạc sỹ

Thạc sỹ

Nikola Taksev
Nhà văn

Nhà văn

Clayton Rutledge
Thạc sỹ

Thạc sỹ

Teesta Nayak

Khóa học IELTS Pro

Khóa học IELTS 1 kèm 1

Với các lớp học 1-1, các học viên của Princeton English được thiết kế các lộ trình riêng phù hợp với trình độ cũng như học lực của các em.