0902 101 004 (Sale) - 0835 566 823 (Admin)

Khóa Học TOEFL / IELTS:

Đến với chúng tôi để có những giải pháp du học Mỹ hiệu quả nhất

  • Trực tiếp hướng dẫn 1-1 điền tất cả các mục trong Common Application, bao gồm cả bài luận cá nhân.
  • Hoàn thiện bài luận cá nhân và những bài luận phụ với sửa chữa và góp ý từ trung tâm và đối tác của trung tâm tại Mỹ.
  • Trợ giúp trong việc xin hỗ trợ tài chính và học bổng (CSS, ISFAA, COF, etc.)
  • Kiểm tra lần cuối bởi trung tâm và đối tác của trung tâm tại Mỹ trước khi nộp hồ sơ.

    

Nhận tư vấn miễn phí
TOEFL / IELTS
0902 101 004